Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Orchowo, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Słowikowo, stanowiącej działkę o nr ew. 151/1, KW nr KN1S/00018009/0, przeznaczonej na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Orchowo, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Słowikowo, stanowiącej działkę o nr ew. 151/1, KW nr KN1S/00018009/0, przeznaczonej na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl, w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orchowo bip.orchowo.pl, w zakładce „Urząd Gminy”/„Zarządzenia Wójta Gminy” na okres 21 dni: od dnia 14 marca 2023 r. do dnia 3 kwietnia 2023 r. wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Orchowo, położonej
w obrębie ewidencyjnym 0013 Słowikowo, stanowiącej działkę o nr ew. 151/1,
KW nr KN1S/00018009/0, przeznaczonej na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 8,
pod nr tel. (63) 26-84-090, wew. 31 oraz na powyżej wskazanych stronach internetowych.

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy