Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

30.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości, że został zamieszczony wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości, że został zamieszczony wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo,

na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl, w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orchowo bip.orchowo.pl, w zakładce

„Urząd Gminy”/„Zarządzenia Wójta Gminy”.

na okres 21 dni:

od dnia 5 lipca 2022 r. do dnia 25 lipca 2022 r.

zamieszczony został

wykaz części nieruchomości

o łącznej powierzchni 157,54 m2, wchodzącej w skład nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo – budynku Domu Strażaka i Kultury

w Orchowie, położonym w obrębie ewidencyjnym 0006 Orchowo,

KW nr KN1S/00015976/8,

przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać

w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 8,

pod nr tel. 63-26-84-090 wew. 31, na stronie internetowej www.orchowo.pl,

w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orchowo bip.orchowo.pl,, w zakładce

„Urząd Gminy”/„Zarządzenia Wójta Gminy”.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.