Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości, że został zamieszczony wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości, że został zamieszczony wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo,

na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl, w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orchowo bip.orchowo.pl, w zakładce

„Urząd Gminy”/„Zarządzenia Wójta Gminy”.

na okres 21 dni:

od dnia 5 lipca 2022 r. do dnia 25 lipca 2022 r.

zamieszczony został

wykaz części nieruchomości

o łącznej powierzchni 157,54 m2, wchodzącej w skład nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orchowo – budynku Domu Strażaka i Kultury

w Orchowie, położonym w obrębie ewidencyjnym 0006 Orchowo,

KW nr KN1S/00015976/8,

przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać

w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 8,

pod nr tel. 63-26-84-090 wew. 31, na stronie internetowej www.orchowo.pl,

w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orchowo bip.orchowo.pl,, w zakładce

„Urząd Gminy”/„Zarządzenia Wójta Gminy”.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z