Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7194
/
/
Wójt Gminy Sosnowica informuje

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sosnowica informuje

Sosnowica, dnia 1 września 2022r.

GKL.6845.1.2022.MS

Wójt Gminy Sosnowica

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899) informuję, że 1 września 2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sosnowicy oraz na stronach internetowych: www.nowa.sosnowica.pl,  www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl został zamieszczony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu.

            Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 82 59 12 145 wew. 115.

                                                                                          Wójt Gminy Sosnowica           

/-/ Sławomir Czubacki

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

W Y K A Z