Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA NA SPRZEDAŻ W DRODZE I PRZETARGU

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA NA SPRZEDAŻ W DRODZE I PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA NA SPRZEDAŻ W DRODZE I PRZETARGU

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ NR EWID.

DZIAŁKI 53/2 W Podgórzu

z dnia 08 sierpnia 2023r.

WÓJT GMINY MAŁA WIEŚ

Podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ewid, działki 53/2 o pow. 0,07 ha w Podgórzu, gm. Mała Wieś, KW PL1P/00084269/0.Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w stanie ruiny do rozbiórki, położona w otoczeniu lasu o bardzo słabym stopniu zurbanizowania. Dla nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki nr ewid. 53/2 nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego jak również założeń do planu, działka nie jest objęta ostateczną decyzją Wójta Gminy Mała Wieś o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mała Wieś, zatwierdzonym Uchwałą Nr 168/XXIII/2001 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27.09.2001r. w/w działka położona jest na terenach zabudowy letniskowej i obszarach lasów.

Cena wywoławcza: 20.000,00 zł,

wadium przetargowe: 2.000,00 zł, płatne do dnia 22.09.2023r.

Termin przetargu : 27 wrzesień 2023r, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Mała Wieś,

ul. Kochanowskiego 1.

Bliższe informacje: tel. (024) 269 79 79 w godz. pracy urzędu,

email: dszmulewicz@malawies.pl

Ogłoszenie zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu : www.malawies.bip.org.pl, oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ