Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Nidzica, 15 lutego 2023 r.

GMKR.6840.23.2014

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczone jako działki numer:

  1. 447/7 o pow. 0,2358 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5.
  2. 447/8 o pow. 0,2191 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 228/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.

Cena wywoławcza nieruchomości:

  1. działka nr 447/7 – 141 450,00 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
    w tym podatek VAT 23% w kwocie 26 450,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
  2. działka nr 447/8 wraz z udziałem w działce nr 447/11 – 150 318,30 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście złotych 30/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 28 108,30 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto osiem złotych 30/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 17 marca 2023 r.) w wysokości: 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) dla działki numer 447/7 oraz 24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) dla działki numer 447/8, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 17 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy