Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

GMINA BOGATYNIA ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia

NZP.6840.14.2022.MD/EB Bogatynia, dnia 18 sierpnia 2023 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Na podstawie § 6 ust.4 i ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 143/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 29.05.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz podania
do publicznej wiadomości wykazu,

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do niezabudowanych nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki gruntu:

I ) o numerze ewidencyjnym 92 AM 14 obr. 022503_4.0002 Bogatynia II o pow. 0,0019 ha, opis i symbol użytku – grunty orne RIII a, stanowi własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr JG1Z/00025426/4.

Cena wywoławcza nieruchomości: 11 300,00 zł.

 Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2023 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. Nr 7 (I piętro).

Wadium: 1 200,00 zł.

II) o numerze ewidencyjnym 93 AM 14 obr. 022503_4.0002 Bogatynia II o pow. 0,0018 ha, opis i symbol użytku – grunty orne RIII a, stanowi własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona

jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta
nr JG1Z/00025426/4.

Cena wywoławcza nieruchomości: 10 700,00 zł.

 Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Wadium: 1 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2023 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy

w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. Nr 7 (I piętro).

III) o numerze ewidencyjnym 94 AM 14 obr. 022503_4.0002 Bogatynia II o pow. 0,0018 ha, opis i symbol użytku – grunty orne RIII a, stanowi własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr JG1Z/00025426/4.

Cena wywoławcza nieruchomości: 10 700,00 zł.

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Wadium: 1 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. Nr 7 (I piętro).

IV) o numerze ewidencyjnym 95 AM 14 obr.022503_4.0002 Bogatynia II o pow. 0,0018 ha, opis
i symbol użytku – grunty orne RIII a, stanowi własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr JG1Z/00025426/4.

Cena wywoławcza nieruchomości: 10 700,00 zł.

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Wadium: 1 100,00 zł .

Przetarg odbędzie się w dniu w dniu 25.09.2023 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. Nr 7 (I piętro).

V) o numerze ewidencyjnym 96 AM 14 obr.022503_4.0002 Bogatynia II o pow. 0,0018 ha, opis
i symbol użytku – grunty orne RIII a, stanowi własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr JG1Z/00025426/4.

Cena wywoławcza nieruchomości: 10 700,00 zł.

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Wadium: 1 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2023 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. Nr 7 (I piętro).

VI) o numerze ewidencyjnym 97 AM 14 obr. 022503_4.0002 Bogatynia II o pow. 0,0018 ha, opis
i symbol użytku – grunty orne RIII a, stanowi własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr JG1Z/00025426/4.

Cena wywoławcza nieruchomości: 10 700,00 zł.

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Wadium: 1 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2023 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. Nr 7 (I piętro).

VII) o numerze ewidencyjnym 98 AM 14 obr. 022503_4.0002 Bogatynia II o pow. 0,0018 ha, opis i symbol użytku – grunty orne RIII a, stanowi własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr JG1Z/00025426/4.

Cena wywoławcza nieruchomości: 10 700,00 zł.

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Wadium: 1 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2023 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. Nr 7 (I piętro).

VIII) o numerze ewidencyjnym 99 AM 14 obr. 022503_4.0002 Bogatynia II o pow. 0,0018 ha, opis i symbol użytku – grunty orne RIII a, stanowi własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr JG1Z/00025426/4.

Cena wywoławcza nieruchomości: 10 700,00 zł.

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Wadium: 1 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2023 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. Nr 7 (I piętro).

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu, na stronie internetowej tut. urzędu: https://bogatynia.pl/nieruchomosci/, w BIP-ie: http://bip.bogatynia.pl/ oraz w prasie internetowej: http://infopublikator.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni Wydział Nieruchomości
i Zagospodarowania Przestrzennego ul. 1 Maja 29 pok. nr 4, tel. 75 77 25 342.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrołowicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18