Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Bogatynia, 21 sierpnia 2023 r.

NZP.6840.11.2023.MK

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Na podstawie § 6 ust.4 i ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia 181/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05.07.2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 1 położonej przy ul. Kurzańskiej 5 w Bogatyni oraz podania do publicznej wiadomości wykazu,

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości

– lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ul. Kurzańskiej 5 w Bogatyni

wraz z udziałem 41/100 w nieruchomości wspólnej,

oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr 16 AM 11 obręb 022503_4.0002, Bogatynia II o powierzchni 0,0868 ha
,
opis użytku – tereny mieszkaniowe symbol – B,

stanowiącej własność Gminy Bogatynia.

dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00008117/0,

Cena wywoławcza nieruchomości*: 56 304,00 zł.

* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2023 r. o godz. 10 30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. nr 7 (I piętro).

Wadium: 6 000,00 zł.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej tut. urzędu: http://bogatynia.pl, zakładka: Dla mieszkańca/ Nieruchomości, w BIP-ie: http://bip.bogatynia.pl/, zakładka: Ogłoszenia/Nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego ul. 1 Maja 29, pok. nr 4, tel. 75 77 25 353.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18