Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO NA OKRES DO 3 LAT

  1. Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 168/2 położona w miejscowości Zbiczno, obręb Zbiczno, gmina Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie, KW Nr KW TO1B/00025546/3. Działka – grunty rolne o pow. 2,10 ha klasy: RIVa- 1,66 h, RIVb- 0,19 ha, RV- 0,14 ha, N – 0,09 ha, WRIVa-0,0l ha WRV-0,01 ha.
  1. Cena wywoławcza 569 zł
  2. Termin i miejsce przetargu: 09.10.2023 r. godz. 9:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
  3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 57,00 zł do dnia 03.10.2023 r.
  4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Pełna treść ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zamieszczona jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.pl, www.zbiczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno – Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56-49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy