Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY ZBICZNO

OGŁASZA

III USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

(LOKAL MIESZKALNY) STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

  1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość lokalowa mieszkalna położona w miejscowości

Najmowo 9 m 3, gmina Zbiczno, o pow. 47,00 m2 wraz z przynależnym udziałem wynoszącym

470/1977 w części wspólnej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym położonym w

przy drodze powiatowej na działce 3/8 o pow. 0,0453 ha, wpisana do KW nr TOI B/00026713/2.

  1. Cena wywoławcza 90 000,00 zł
  2. Termin i miejsce przetargu: 16.10.2023 r. godz. 9:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
  3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 4 500,00 zł do dnia 10.10.2023. r.
  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Pełna treść ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zamieszczona jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.pl, www.zbiczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno – Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56-49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.

Wójt Gminy Zbiczno

/-/ Magdalena Golubska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia