Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689

OGŁOSZENIE

WYCIĄG

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Działoszynie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 965/14, AM-2 o powierzchni 0,2444 ha, obręb 022503_5.0011 Działoszyn, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, opis użytku – grunty rolne zabudowane Br-RIIIa, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze JG1Z/00015717.

Cena wywoławcza nieruchomości – 62 800,00 zł, wadium – 6 300,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XLVIIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 5 sierpnia 2002 r. wyżej opisana nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

– tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo – produkcyjnej o rozproszonych
układach zabudowy (symbol MR5.1)

– tereny gruntów rolnych – minimalny fragment działki (symbol RP2)

– tereny dróg/ulic pieszo-jezdnych- minimalny fragment działki (symbol Kpj).

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06 września 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29 pokój nr 7 (I piętro).

Wadium płatne w terminie do dnia 04 września 2023 r..

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej tut. urzędu: http://bogatynia.pl, zakładka: Dla mieszkańca/ Nieruchomości, w BIP-ie: http://bip.bogatynia.pl/, zakładka: Ogłoszenia/Nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego ul. 1 Maja 29, pok. nr 6,
tel. 75 77 25 343.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia