Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378

OGŁOSZENIE

WYKAZ

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1899)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyLp..PołożenieNr działkiPow. (ha)


Nr KW
Zabudowa (opis)Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminyCena (w zł)
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościamiUwagi :

1.

Nowa

108/3

0,0432

JG1B/00015127/4

Działka niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej
(symbol planu MZ)


15.000,00 + 23 % VAT

03.04.2023 r.


Sprzedaż bezprzetargowo
na rzecz właściciela działki nr 107/5

2.

Stare Jaroszowice

300/4

0,0215

JG1B/00015109/2

Działka niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej
(symbol planu 36RM/MN)10.300,00 + 23 % VAT

03.04.2023 r.

Sprzedaż bezprzetargowo
na rzecz właściciela działki nr 230
3140,010

3.

Nowa Wieś

238/4

0,0170

JG1B/00015114/0

Działka niezabudowana

Teren zieleni urządzonej
(symbol planu 2ZP)

6.000,00

03.04.2023 r.

Sprzedaż bezprzetargowo
na rzecz właściciela działki nr 241/2

4.


Trzebień117
119


0,0715
0,1115


JG1B/00014824/3


Działka niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu 3MN)


67.000,00
+ 23 % VAT03.04.2023 r.

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

5.

Kruszyn


217/8

0,0019

JG1B/00019966/5

Działka zabudowana garażem stanowiącym własność użytkownika wieczystego


3.MU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej

Wartość nieruchomości jako przedmiot prawa własności – 3057,00 Wartość nieruchomości jako przedmiot użytkowania wieczystego – 1892,00
———————– Cena nabycia nieruchomości przez użytkownika wieczystego – 1165,00


03.04.2023r.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego