Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151

OGŁOSZENIE

Wykaz

Nidzica, 20 marca 2023 r.

GMKR.6840.30.2021

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 20 marca 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Informacje i komunikaty, na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości, oznaczonych jako działki numer:

  1. 151/4 o pow. 0,0015 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009865/6 – przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  2. 290 o pow. 0,0649 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1 – przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych;
  3. 291 o pow. 0,1340 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1 – przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych;
  4. 293 o pow. 0,0667 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1 – przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  5. 294 o pow. 0,0225 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1 – przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  6. 191/27 o pow. 0,0098 ha, obręb Natać Wielka gm. Nidzica, KW OL1N/00009641/0 – przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  7. 191/28 o pow. 0,0038 ha, obręb Natać Wielka gm. Nidzica, KW OL1N/00009641/0 – przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  8. 191/29 o pow. 0,0126 ha, obręb Natać Wielka gm. Nidzica, KW OL1N/00009641/0 – przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec