Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Wykaz nieruchomości

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości

Starosta Lubelski

informuje, że:

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie,

Lublin, ul. Spokojna 9, budynek A, na tablicy ogłoszeń na I piętrze

oraz na stronie internetowej: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=452

zamieszczony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie

  • działka 649 o powierzchni 0.03 ha, położona w obrębie: 0018 Sobianowice, jednostka ewidencyjna: Wólka, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LU1I/00124882/9.

Przedmiotem umowy będzie oddanie w użyczenie gruntu o powierzchni 16 m2 na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (zarządzenie NR 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lutego 2023 r.).

Starosta Lubelski

/-/

Zdzisław Antoń

Lublin, dnia 24 lutego 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE