Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

położonej w mieście Helu

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 )

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli działki ozn. geod.nr 148/53

  • nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 148/58 o pow. 83 m2 KW GD2W/00016673/7

wartość prawa własności gruntu wynosi: 54.584,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote ) plus należny podatek VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia 29 maja 2023 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777 251.

Hel, dnia 17.04.2023 r.

Z up. Burmistrza Helu

Jarosław Pałkowski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.