Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
wykaz nieruchomości budynkowej – świetlicy wiejskiej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym Ogrodzisko

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości budynkowej – świetlicy wiejskiej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym Ogrodzisko

Wójt Gminy Zduńska Wola

informuje

że w dniach od 10.03.2023 r. do 01.04.2023 r. wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Zduńska Wola przy ul. Zielonej 30 wykaz nieruchomości budynkowej – świetlicy wiejskiej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym Ogrodzisko z przeznaczeniem na działalność usługowo-gastronomiczną w trybie przetargu.

Wójt Gminy

Henryk Staniucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu