Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
wykaz nieruchomości budynkowej – świetlicy wiejskiej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym Ogrodzisko

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości budynkowej – świetlicy wiejskiej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym Ogrodzisko

Wójt Gminy Zduńska Wola

informuje

że w dniach od 10.03.2023 r. do 01.04.2023 r. wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Zduńska Wola przy ul. Zielonej 30 wykaz nieruchomości budynkowej – świetlicy wiejskiej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym Ogrodzisko z przeznaczeniem na działalność usługowo-gastronomiczną w trybie przetargu.

Wójt Gminy

Henryk Staniucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.