Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Cigacice gmina Sulechów stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Cigacice gmina Sulechów stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 WYKAZ

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Cigacice gmina Sulechów stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Z mocy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 ze zm.) prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia działającemu na rzecz Skarbu Państwa, z wyjątkiem gdy nabywca ustalony w drodze przetargu dokonuje nabycia nieruchomości rolnej na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania  nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą).

–  Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy od dnia 19 października 2022 r. na czas oznaczony do 3 lat. W przypadku wyłonienia nabywcy nieruchomości umowa dzierżawy zostanie rozwiązana.    

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 7 sierpnia 2023 r. na okres 21 dni tj. od dnia 7 sierpnia 2023 r. do dnia 28 sierpnia 2023 r.  

 –  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

– Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia  7 sierpnia  2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec