Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Dobroszów Mały gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Dobroszów Mały gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Dobroszów Mały gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Skarbu Państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości  Cena nieruchomości (brutto, w tym 23% VAT)    Forma zbycia  
    1.        Dobroszów Mały gmina  Nowogród Bobrzański    60/14    0,0067 haNieruchomość gruntowa stanowi pas gruntu w kształcie wydłużonego prostokąta. Nieruchomość położona jest w szeregu kompleksu działek stanowiących nadbrzeżny obszar pokopalniany żwiru, zagospodarowany obecnie jako tereny działek rekreacyjnych. Teren nieruchomości jest płaski. W miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską Nowogrodu Bobrzańskiego uchwałą nr LVI/501/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny MUT – tereny zabudowy rekreacyjnej i znajduje się w granicach złóż surowców naturalnych. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem B-tereny mieszkaniowe. Księga wieczysta Nr ZG1E/00092972/1.    6 396,00 zł (słownie:  pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).                          Bezprzetargowo na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
oznaczonych
numerami działek 31/6 i 39/14, w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze  zm.)  należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  24.02.2023 r. r. na okres 21 dni tj. od dnia 24.02.2023 r. do dnia 17.03.2023 r.  

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.  Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 24.02.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy