Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków działką nr 321 o pow. 2,0108 ha, przeznaczonej do dzierżawy na okres nie przekraczający 5 lat

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków działką nr 321 o pow. 2,0108 ha, przeznaczonej do dzierżawy na okres nie przekraczający 5 lat

WYKAZ

Nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków działką nr 321 o pow. 2,0108 ha, przeznaczonej do dzierżawy na okres nie przekraczający 5 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – art. 35 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j.. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) 

UWAGA

  1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, t.j. od dnia 14 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r.
  2. Kandydat na dzierżawcę wyłoniony zostanie w drodze przetargu  nieograniczonego.
  3. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej: dostęp będzie zapewniony poprzez zawarcie umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Ełk, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 610 obręb Nowa Wieś Ełcka, będącej w zasobie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo w Ełku
  4. Wysokość czynszu dzierżawnego aktualizowana może być nie częściej niż raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS  za rok poprzedni lub w przypadku zmiany stawek czynszu określonych w Zarządzeniu nr 05.2021 Starosty Ełckiego z dnia 27 stycznia 2021 r.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Piłsudskiego 5 pok. nr 11 (II piętro),  tel. 87 6218331

Z up. STAROSTY EŁCKIEGO

Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu