Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Wykaz nieruchomości nr 28/2023 przeznaczonej do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości nr 28/2023 przeznaczonej do wydzierżawienia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NR 28/2023

PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia następujące nieruchomości z zasobu Gminy – Miasto Świnoujście:

Lp.Nr ewidencyjny nieruchomości i powierzchniaPołożenie nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania i sposób jej zagospodarowaniaRodzaj zbyciaWysokość czynszu dzierżawnego dla stoiska handlowego
1      Działka nr 507 o pow. 4923m², obręb 0008, KW nr SZ1W/00058898/7        ul. KołłątajaZgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 507  stanowi fragment terenu CM/U.II.C.30-1 – tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług, lokalizacja targowiska miejskiego.Dzierżawa stoiska nr 62 o powierzchni zabudowy 24,50 m2 zlokalizowanego na działce nr 507
w obrębie 0008, z przeznaczeniem na działalność handlową.     Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
63 zł netto miesięcznie za 1m² + podatek VAT w stawce obowiązującej   Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Świnoujście.   Waloryzacja czynszu na podstawie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście.  

Czasookres wyłożenia wykazu do wglądu: od dnia 02.03. 2023 r. do dnia 23.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE