Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wykaz nieruchomości nr 29/2023 przeznaczonej do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości nr 29/2023 przeznaczonej do wydzierżawienia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NR 29 /2023

PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia następujące nieruchomości z zasobu Gminy – Miasto Świnoujście:

Lp.Nr ewidencyjny nieruchomości i powierzchniaPołożenie nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania i sposób jej zagospodarowaniaRodzaj zbyciaWysokość czynszu dzierżawnego dla stoiska handlowego
1      Działka nr 507 o pow. 4923m², obręb 0008, KW nr SZ1W/00058898/7        ul. KołłątajaZgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 507  stanowi fragment terenu CM/U.II.C.30-1 – tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług, lokalizacja targowiska miejskiego.Dzierżawa stoiska nr 74 o powierzchni zabudowy 24,50 m2 zlokalizowanego na działce nr 507
w obrębie 0008, z przeznaczeniem na cele magazynowe.     Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
35 zł netto miesięcznie za 1m² + podatek VAT w stawce obowiązującej   Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Świnoujście.   Waloryzacja czynszu na podstawie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście.  

Czasookres wyłożenia wykazu do wglądu: od dnia 02.03. 2023 r. do dnia 23.03. 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO