Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Wykaz nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego

                                                                                                                                                                                                                                                         Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 585.2023

                                                                                                                                                                                                                                                         Uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego  

                                                                                                                                                                                                                                                         z dnia 18.04.2023 r.

WYKAZ

nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

  Lp.  Przedmiot dzierżawy  Opis nieruchomości  Wysokość czynszu  Okres użyczenia  i sposób wykorzystania nieruchomości
1.      Nieruchomość położona w obrębie Cigacice gmina Sulechów, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką : -nr 877 o pow. 6,2362 ha.

                                    
Teren przeznaczony do użyczenia zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo, uchwalonym przez Radę Miejską w Sulechowie uchwałą nr 0007.416.2017 z dnia 25 września 2017 r. oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, uchwalonym przez Radę Miejską w Sulechowie uchwałą
nr 0007.368.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. przedmiotowa działka to teren drogi publicznej klasy głównej oznaczony na rysunku planów symbolem KDG.   W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem dr – drogi. Księga wieczysta Nr ZG2S/00032380/6.
Brak    Użyczenie na czas oznaczony do 3 lat.     Teren wykorzystywany będzie na lokalizację nośnika reklamowego Portu w Cigacicach

-Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 20.04.2023  r. na okres 21 dni tj. od dnia r. do dnia 11.05.2023 r.

-Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 334) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

-Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 20.04.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego