Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

338/2023

z dnia

04.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5785
/
/
Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Derc przeznaczonej do zamiany na podstawie Zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 01 sierpnia 2023 roku

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Derc przeznaczonej do zamiany na podstawie Zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 01 sierpnia 2023 roku

W Y K A Z

nieruchomości położonej w obrębie Derc przeznaczonej do zamiany na podstawie

Zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Jezioran z dnia
01 sierpnia 2023 roku

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach na okres 21 dni tj. do dnia 23-08-2023 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 02-08-2023 roku.   

I. Ławrecka

/-/ MACIEJ  LESZCZYŃSKI

                                                                                                                                                                                    BURMISTRZ  JEZIORAN

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego

Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

WYKAZ Nr 211/2023