Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPrzeznaczenie nieruchomościSposób zagospodarowaniaWysokość opłat z tytułu dzierżawyOkres dzierżawyForma dzierżawy

Działka Nr 28/2 Miejscowość Olszanka Obręb Olszanka Gmina Przywidz Nr KW GD1G/00046301/7

1,3273 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Do dzierżawy część gruntu o pow. około 250 m2
Nieruchomość nie objęta granicami mpzp.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele: – ogródek przydomowy

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi: za grunt 1,20 netto / m2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Przywidz z dnia 27.10.2022 r.
Czynsz płatny do 31-tego marca każdego roku. Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Przywidz


Umowa dzierżawy do lat 3

W drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskujących o dzierżawę.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, na stronie www.przywidz.pl oraz na tablicy ogłoszeń pod numerem ……w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu na okres 21 dni tj. od dnia 09.02.2023 r. do dnia 03.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.