Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5706
/
/
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Termin zagospodarowania nieruchomościWysokość opłat
z tytułu dzierżawy
Termin wnoszenia opłat oraz zasady aktualizacji opłat
1. Działka nr 83/6 2. Miejscowość Wolinia 3. Obręb Wolinia 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00109525/90,5643 haNieruchomość gruntowa użytkowana rolniczo.
W ewidencji gruntów użytki
w działce są opisane
jako grunty orne
– RIVa (0,5643 ha).
Umowa dzierżawy na okres 3 lat.Cena wywoławcza (roczny czynsz) – 2,82 kwintala pszenicy, postąpienie – 0,5 kwintala pszenicy, wadium – 50,00 złRoczny czynsz dzierżawny jest płatny jednorazowo do dnia
31 marca każdego roku. Pierwszy czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie
do okresu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym i płatny jednorazowo w terminie 30 dni
od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sycewice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI