Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Urzędu Gminy Domaszowice

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Urzędu Gminy Domaszowice

Domaszowice, dnia 07.08.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

            W związku z zarządzeniem nr OR.0050.53.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy
na okres do 3 lat nieruchomości:

l.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchniaOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaTermin zagospodarowania nieruchomościWysokość opłaty
1.działka numer 74/4, a.m. 1, obręb Domaszowice,
KW OP1U/00083269/8
0,5700 haNieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – RIVa, ŁIII, RIIIbW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 10 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.Z dniem podpisania umowy1,5999 dt
2.działka numer 58/6, a.m. 1, obręb Domaszowice,
KW OP1U/00017837/8
0,5000 haNieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – RIVa, RIVbW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 10 P – tereny poprodukcyjne, budownictwa, składów , magazynów i usług. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.Z dniem podpisania umowy0,8280 dt
3.część działki numer 211/9, a.m. 1, obręb Domaszowice,
KW OP1U/00034226/7
0,79 m2Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – PsVW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 14MN – tereny zabudowy mieszanej jednorodzinnej Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele inne.Z dniem podpisania umowy2,3700 dt
4.część działki numer 67/1, a.m. 1, obręb Domaszowice,
KW OP1U/00082171/7
0,056 m2Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – BzW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 1 ZP – teren zieleni urządzonej Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele inne.Z dniem podpisania umowy0,1680 dt
5.działka numer 88, a.m. 1, obręb Nowa Wieś,
KW OP1U/00080648/8
0,5000 haNieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Nowa Wieś. Klasoużytek – RV, PsIVW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś działka oznaczona jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej oraz symbolem RP – tereny użytków rolnych bez prawa do zabudowy. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.Z dniem podpisania umowy0,4422 dt
6.część działki numer 49/1 a.m. 1, obręb Polkowskie,
KW OP1U/00036401/2
0,8000 haNieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Polkowskie. Klasoużytek – RIIIb, RIVa, RIVbW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Polkowskie działka oznaczona jest symbolem ZZ – tereny trwałych użytków zielonych bez prawa do zabudowy. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.Z dniem podpisania umowy2,4930 dt
7.część działki numer 396/19 a.m. 3, obręb Siemysłów,
KW OP1U/00077388/3
0,4000 haNieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Siemysłów. Klasoużytek – RIVbW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów działka oznaczona jest symbolem UPs tereny usług sportu. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.Z dniem podpisania umowy0,7200 dt
8.część działki numer 396/19 a.m. 3, obręb Siemysłów,
KW OP1U/00077388/3
0,5000 haNieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Siemysłów. Klasoużytek – RVW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów działka oznaczona jest symbolem UPs tereny usług sportu. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.Z dniem podpisania umowyzwolnione
9.część działki numer 250 a.m. 2, obręb Włochy,
KW OP1U/00041751/8
0,82 m2Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Włochy. Klasoużytek – BiW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Włochy działka oznaczona jest symbolem UPi tereny usług innych (remiza strażacka). Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele inne.Z dniem podpisania umowy2,4600 dt
10.działka numer 94/1 a.m. 1, obręb Woskowice Górne,
KW OP1U/00042506/1
0,3400 haNieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Woskowice Górne. Klasoużytek – Br-PSIVW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Górne działka oznaczona jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.Z dniem podpisania umowy0,6834 dt
11.działka numer 82/1 a.m. 1, obręb Woskowice Górne,
KW OP1U/00042506/1
0,8457 haNieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Woskowice Górne. Klasoużytek – RIIIa, RIVa, RVW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Górne działka oznaczona jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.Z dniem podpisania umowy2,1522 dt

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I – rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

            Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Strzelce i sołectwa Gręboszów, na okres 21 dni tj. od dnia 7 sierpnia 2023 roku do 28 sierpnia 2023 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

            Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy

Domaszowice

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia