Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Wykaz 12/2022

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 8 czerwca 2022 r. do dnia 29 czerwca 2022 r. )


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

na okres 10 lat.

Lp.Numer działkiNr KWPowierzchniaPołożenieWysokość opłaty
z tytułu dzierżawy
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1.923/3 (część)PR1L/00039707/415 m2Miasto Oleszyceul. Sapiehy172,50 zł(rocznie)+ 23 % VatPrzeznaczenie pod lokalizację garażu
2.923/3 (część)PR1L/00039707/415m2Miasto Oleszyceul. Sapiehy172,50 zł(rocznie)+ 23 % VatPrzeznaczenie pod lokalizację garażu
3.923/3 (część)PR1L/00039707/415 m2Miasto Oleszyceul. Sapiehy172,50 zł(rocznie)+ 23 % VatPrzeznaczenie pod lokalizację garażu
4.923/3 (część)PR1L/00039707/415 m2Miasto Oleszyceul. Sapiehy172,50 zł(rocznie)+ 23 % VatPrzeznaczenie pod lokalizację garażu
5.923/3 (część)PR1L/00039707/415 m2Miasto Oleszyceul. Sapiehy172,50 zł(rocznie)+ 23 % VatPrzeznaczenie pod lokalizację garażu

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 08.06.2022 r. do dnia 29.06.2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 14 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO