Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5723
/
/
Wykaz nieruchomości  stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości  stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

W Y K A Z

nieruchomości  stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

                              o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

  Lp  Położenie nieruchomościNumer działkiPowierzchnia działki    Opis nieruchomości Cena nieruchomości  Forma zbycia
  1.  Obręb Brody gmina Sulechów  308/4      0,0572 haNieruchomość znajduje się w pośredniej części terenów zabudowanych miejscowości Brody, na zapleczu posesji oznaczonej działką nr 308/3. Teren nieruchomości jest płaski, kształt regularny zbliżony do kwadratu. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Pomorsko i Brody, uchwalonym przez Radę Miejską w Sulechowie uchwałą nr 0007.234/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MN, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.   Księga wieczysta Nr ZG2S/00029370/9    31 335,00 zł   (brutto, w tym 23% VAT)    Bezprzetargowo na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr
308/3, w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.
2.Obręb Świdnica gmina Świdnica629/100,0255 haNieruchomość znajduje się w centralnej strefie miejscowości Świdnica, w otoczeniu zabudowy mieszkalnej i usługowej. Kształt nieruchomości jest regularny – wydłużony, wąski o płaskim ukształtowaniu, widoczne są miejscowe zagłębienia. Część działki utwardzona jest żwirem, częściowo porośnięta roślinnością trawiastą. W granicach działki znajduje się sieć wodna i gazowa zasilająca działkę nr 629/11. Nieruchomość stanowi dojazd z drogi gminnej oznaczonej działką nr 628 do posesji ul. Drzymały 31A. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Świdnica zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr XXXI/225/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. działka oznaczona jest symbolem MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.   Księga wieczysta Nr ZG1E/00092648/1  14 500,00 zł   (zwolnione
z podatku VAT)
Bezprzetargowo na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 640/5 i nr 629/11,
w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22 sierpnia 2023 r. na okres 21 dni tj. od dnia 22 sierpnia 2023 r.  do dnia  12 września 2023 r.

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 22 sierpnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.