Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Wykaz nr 142/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

OGŁOSZENIE

Wykaz nr 142/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

WYKAZ NR  142/2023

Na podstawie art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz.344), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 31.08.2023 r. do dnia 21.09.2023. wykaz nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (załącznik do zarządzenia nr 129/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28.08.2023 r.)

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. H. Sienkiewicza
    2  Oznaczenie nieruchomości według  księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb :                     Szczawno-Zdrój  1,     Numer działki         : 139/4 Powierzchnia         :  0,0027 ha Księga Wieczysta  : SW1W/00071949/1 Kataster nieruchomości: „Bi” – inne tereny zabudowane,
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa
zabudowana garażem
  4    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Strefa mieszkaniowa
  5  Termin zagospodarowania nieruchomości    Nieruchomość zagospodarowana  
  6  Cena nieruchomości:                                                                                     15.000,00 zł    
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego      ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego lub na raty
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)
lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 12.10.2023 r.

Szczawno-Zdrój, dnia 29.08.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości