Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Wykaz nr 144/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

OGŁOSZENIE

Wykaz nr 144/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

WYKAZ NR 144 /2023

Na podstawie  art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z  2023 r. poz.344), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 04.09.2023 r. do dnia 25.09.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego (załącznik do zarządzenia nr 132/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2023 r.)

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska
    2  Oznaczenie nieruchomości według  księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                     : Szczawno-Zdrój  1 Numer działki         : 5/2, 7/2 i 8/2 Powierzchnia         :  2.5126 ha Księga Wieczysta  : SW1W/00059129/7 Kataster nieruchomości: W i RIVa, RIVb, ŁIII oraz RIIIb, RIVa, ŁIV
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa niezabudowana
  4    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Zabudowa produkcyjno-usługowa    
  5Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania  
  6  Cena nieruchomości:                                                                                     2.480.000,- zł + podatek Vat 23%  
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1  i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 16 października 2023 r.

Szczawno-Zdrój  2023-08-31

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.