Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
WYKAZ NR 35/2023

OGŁOSZENIE

WYKAZ NR 35/2023

WYKAZ NR 35/2023

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 20.02.2023 r. do dnia 13.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. (załącznik do zarządzenia nr 34/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 17 lutego 2023 r.)


1
Położenie nieruchomości
Szczawno-Zdrój, ul. Granicznej


2
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb : Szczawno-Zdrój 2 Numer działki : 236/6 Powierzchnia : 243 m2, Księga Wieczysta : 71606/5 Kataster nieruchomości: „B” – tereny mieszkaniowe
3Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana


4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar oznaczony jest symbolem 2.3 MNU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

5
Termin zagospodarowania nieruchomości
Nieruchomość do zagospodarowania

6
Cena nieruchomości:
48.000,- zł + podatek Vat 23%

7
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
———————————————————————-

8
Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy
———————————————————————-

9

Termin wnoszenia opłat

Jednorazowo lub na raty przed podpisaniem aktu notarialnego

10

Zasady aktualizacji opłat

———————————————————————-

11
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Prawo własności

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 3 kwietnia 2023 r.

Szczawno-Zdrój 2023.02.17

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu