Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Wykaz nr 43/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

OGŁOSZENIE

Wykaz nr 43/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

WYKAZ NR 43/2023

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 01-03-2023 r. do dnia 22-03-2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

  1.  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 28
    2.  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                   :  Szczawno-Zdrój  1 Numer działki      :  751 Powierzchnia       :  0,0404 ha Księga Wieczysta:  25158/2 Kataster nieruchomości: „B” Tereny mieszkaniowe
   3.  Opis nieruchomościLokal mieszkalny nr 10 położony na II piętrze budynku, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC o łącznej pow. 41,74 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,30 m2.
  4.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Strefa zabudowy mieszkaniowej
  5.  Termin zagospodarowania nieruchomości  lokal zagospodarowany
  6.  Cena nieruchomości:                                                                     180.400,00 zł w tym: lokal:  178.200,00 zł grunt:     2.200,00 zł
  7.  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  —————————————————————-
  8.  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ——————————————————————
  9.    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego lub na raty
  10.    Zasady aktualizacji opłat  ——————————————————————
  11.  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  lokal: prawo własności grunt: prawo własności

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34. ust. 1. pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  2021 r. poz. 1899 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 12 kwietnia 2023 r.

 

Szczawno-Zdrój, dnia 27.02.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego