Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Wykaz nr 62/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

OGŁOSZENIE

Wykaz nr 62/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

WYKAZ NR 62/2023

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 06.04.2023 r. do dnia 27.04.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. (załącznik do uchwały nr LVII/18/23 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 marca 2023 r.)

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. Boczna 1 i 1a
    2  Oznaczenie nieruchomości według  księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                    :  Szczawno-Zdrój  2 Numer działki        :  299 Powierzchnia         :  1178 m2, Księga Wieczysta  :   71267/6 Kataster nieruchomości: „Bi” – inne tereny zabudowane
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa zabudowana trzema budynkami, o łącznej powierzchni użytkowej 791,68 m2 . Obecnie dwa z nich pełnią funkcję oświatową jeden o pow. 197 m2 i drugi o pow. 104 m2 , trzeci budynek to budynek gospodarczy o pow. 43 m2.  
  4    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaW studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar oznaczony jest symbolem 2.5 MMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszanej mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym z usługami.
  5Termin zagospodarowania nieruchomości   
  6  Cena nieruchomości:                                                                                     600.000,- zł  
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo lub na raty  przed podpisaniem aktu notarialnego  
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 18 maja 2023 r.

Szczawno-Zdrój 2023.04.05

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18