Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
Wykaz nr 66/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

OGŁOSZENIE

Wykaz nr 66/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

WYKAZ NR 66/2023

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 19.04.2023 r. do dnia 10.05.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. (załącznik do zarządzenia nr 68/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2023 r.)

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. M. Kopernika
    2  Oznaczenie nieruchomości według  księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                    :  Szczawno-Zdrój  2 Numer działki        :  284/5 Powierzchnia         :  470 m2, Księga Wieczysta  :   72003/5 Kataster nieruchomości: „B” – tereny mieszkaniowe
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa zabudowana  
  4    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaW studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar oznaczony jest symbolem 2.5 MMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszanej mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym z usługami.
  5Termin zagospodarowania nieruchomości   
  6  Cena nieruchomości:                                                                                     86.900,00,- zł  
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo lub na raty  przed podpisaniem aktu notarialnego  
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 31 maja 2023 r.

Szczawno-Zdrój 2023.04.18

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE