Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
Wykazu nieruchomości położonej w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego .

OGŁOSZENIE

Wykazu nieruchomości położonej w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego .

Stawiguda, dnia 24 marca 2023 r.

GN.6840.7.2022.CZA

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

WÓJT GMINY STAWIGUDA

podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie oraz na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresami: https://www.stawiguda.pl, https://www.bip.stawiguda.pl od dnia 27 marca 2023 r. wywieszony został Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 89 519 56 89, 89 512 69 20.

                                                                                                          Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                          (-) Michał Kontraktowicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA