Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
XXIV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NASPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

OGŁOSZENIE

XXIV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

WÓJT GMINY ZBLEWO
NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO XLVI/341/18
z dnia 15.02.2018 r i UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO XXXV/269/21
z dnia 16.06.2021r.
OGŁASZA XXIV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO


Dla w/w nieruchomości wprowadzane są aktualnie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa zmiana planu dotyczy przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.
Nieruchomości usytuowane są w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22.
Przez działkę nr 114/5 projektowana jest linia elektroenergetyczna 110 kV.

Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2022 r. (wtorek)

 • dla działki nr 114/4 – o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Zblewo, sala konferencyjna,
 • dla działki nr 114/5 – o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Zblewo, sala konferencyjna.
  Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział
  w Zblewie nr r-ku 28 8342 0009 4000 0101 2000 0003 w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r.
  Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
  Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 21 lub pod nr telefonu 58 588 43 81.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy