Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE

Z A W I A D O M I E N I E

Gmina Stary Dzików

Stary Dzików 30.05.2023 r.

ul. Kościuszki 79

37-632 Stary Dzików

RiDG.6845.2.2023

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Stary Dzików zawiadamia, że w dniu 30.05.2023 r. w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 wywieszono wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy położonych we wsi:

Nowy Dzików453/10 o pow. 0,82 ha

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 30 maja 2023 r

Wójt Gminy

Tomasz Jabłoński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu