Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE

Z A W I A D O M I E N I E

Gmina Stary Dzików

Stary Dzików 21.08.2023 r.

ul. Kościuszki 79

37-632 Stary Dzików

RiDG.6845.4.2023

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Stary Dzików zawiadamia, że w dniu 21.08.2023 r. w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 wywieszono wykaz działki gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy położonych we wsi:

Nowy Dzików – 453/10 (część) o pow. 0,08 ha

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 21 sierpnia 2023 r

Wójt Gminy

Tomasz Jabłoński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18