Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5706
/
/
Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE

Z A W I A D O M I E N I E

Gmina Stary Dzików

Stary Dzików 21.08.2023 r.

ul. Kościuszki 79

37-632 Stary Dzików

RiDG.6845.4.2023

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Stary Dzików zawiadamia, że w dniu 21.08.2023 r. w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79 wywieszono wykaz działki gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy położonych we wsi:

Nowy Dzików – 453/10 (część) o pow. 0,08 ha

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 21 sierpnia 2023 r

Wójt Gminy

Tomasz Jabłoński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sycewice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI