Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego

1. Przedmiot sprzedaży: nieruchomość gruntowa położona w Cieszynie, obręb 69 (powiat cieszyński, województwo śląskie), oznaczona jako: dz. 208/13, o pow. 0,0567 ha, KW BB1C/00098570/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

2. Przeznaczenie:

 – zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru C obejmującego częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk, działka 208/13, obręb 69 położona jest w terenie 24U – tereny zabudowy usługowej.

3. Termin pierwszego przetargu: 10.11.2022 r.

3. Cena wywoławcza: 120.000,00 zł; wadium: 12.000,00 zł.

4. Termin składania ofert i wpłaty wadium: 04.05.2023 r., godz. 1530

5. Termin i miejsce przetargu: 09.05.2023r. godz. 1100, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,

    sala nr 202 (II piętro).

6. Miejsce publikacji ogłoszenia:

    – tablice ogłoszeń: Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29 i ul. Szeroka 13, www.powiat.cieszyn.pl oraz bip.powiat.cieszyn.pl.

7. Szczegółowe informacje: Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Nieruchomości ul. Szeroka 13, pok. 290, tel.: 33 47 77 421 lub 33 47 77 423 w godz. pracy urzędu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu