Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Zarząd Powiatu Lubartowskiego informuje, że został wywieszony wykaz dotyczący oddania w użyczenie części nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubartowskiego

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Lubartowskiego informuje, że został wywieszony wykaz dotyczący oddania w użyczenie części nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubartowskiego

     INFORMACJA

Zarząd Powiatu Lubartowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, został wywieszony wykaz dotyczący:  oddania w użyczenie części nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubartowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 625/11, położonej w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7A w obrębie geodezyjnym 04 – Zagrody Lubartowskie, Miasto Lubartów, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00102261/2.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej www.splubartow.bip.lubelskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Szczegółowych informacji dotyczących wyżej wymienionej nieruchomości można zasięgnąć w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, od poniedziałku do piątku godzinach    7.30 – 15.30 lub pod numerem telefonu (81) 855-24-67.

                                                                                                                    ZARZĄD POWIATU

                                                                                   W LUBARTOWIE

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18