Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 1 AM-8, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w Bierutowie, powiat oleśnicki, KW WR1E/00102821/0  

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 1 AM-8, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w Bierutowie, powiat oleśnicki, KW WR1E/00102821/0  

ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 1 AM-8, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w Bierutowie, powiat oleśnicki, KW WR1E/00102821/0

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla  miasta Bierutów, uchwalonym na podstawie Uchwały Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12.2012r.:

R 1.04 – grunty rolne (pokrycie ok. 86 % pow. działki),

P/U 2.04 – produkcja  oraz  usługi komercyjne (pokrycie ok. 14 % pow. działki),

KDW 3.08 – komunikacja  wewnętrzna (pokrycie < 1 % pow. działki),

MN/U 2.13 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne (pokrycie < 1 % pow. działki)

Ponadto część działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Nr działkiPow. [ha]Rodzaj i powierzchnia użytków [ha]ObrębCenawywoławczanieruchomości netto [zł]Wadium              (zł)Minimalne postąpienie            (zł)Termin przetargu
1AM-8 27,6906RIIIa – 6,0593RIIIb – 8,9498RIVa – 7,4492RIVb – 3,8364ŁIII – 1,2472W-ŁIII – 0,1487Bierutów2 600 000260 00026 00031.08.2022r.o godz. 12:00

Część powierzchni działki, przeznaczona w MPZP jako grunty rolne, zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z  dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  i usług (Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) .

Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu zobowiązana jest złożyć do dnia 16.08.2022r. oświadczenie uczestnictwa w przetargu, do którego muszą być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o przetargu.

W sytuacji wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, należy zgłosić wolę złożenia oświadczenia o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z niezbędnymi dokumentami po numerem tel. (71) 314 01 66 lub  (71) 314 01 39 w  celu umożliwienia ich osobistego złożenia.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tutejszego urzędu przy ulicy Słowackiego 10 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnicy do dnia 19.08.2022r.
Termin wpłaty wadium upływa w dniu 25.08.2022r. na konto Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2022r., o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa, pok. 211, I piętro.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz stronie BIP.

Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66.

Pełna treść ogłoszenia: 

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-olesnicki/i-przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-dzialki-niezabudowanej-nr-1-am-8-obreb-bierutow

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO