Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Zarząd Powiatu Tatrzańskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

Lp.Oznaczenie nieruchomościPow. nieruch.Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaWysokość opłat z tyt. dzierżawyTermin wnoszenia opłatInformacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia
1.Dz. ewid. nr 102/39
obr. 6 Zakopane (udział w ½ części) KW nr NS1Z/00046847/1
0,0224 haNieruch. położona w Zakopanem przy ul. Szymony, zabudowana budynkiem wymiennikowni ciepłaTereny zabudowy usługowej – usługi publiczne, oznaczone symbolem 2.UP zgodnie z MPZP „Szymony – Ustup”. Dzierżawa na okres do 3 lat na cele prowadzenia statutowej działalności spółki, z którą jest związane korzystanie z budynku, w którym znajduje się wymiennik geotermalny stanowiący własność Dzierżawcy.1550 zł netto + VAT miesięcznieCzynsz dzierżawny płatny jest w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Wydzierżawiającego wskazane na fakturzeNieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 i zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat.tatry.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych