Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Zarząd Powiatu Zielonogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego NR.464.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku na okres do 3 lat.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego NR.464.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku na okres do 3 lat.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 25b w zw. Z art. 25 ust. 2 oraz w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego NR.464.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku na okres do 3 lat.

Lp.Oznaczenie nieruchomościOpis nieruchomości lokali/pomieszczeń wyznaczonych do najmuPowierzchnia najmu lokali/pomieszczeńOkres najmu Termin wnoszenia opłat
z tytułu najmu
Wysokość minimalnych opłat z tytułu najmu (netto)Informacjao przeznaczeniu lokali/pomieszczeń
wyznaczonych do najmu
1.MiastoZielona Góraul. Podgórna 5Dz. nr 127/13
Obr. 17KW ZG1E/0004050/7
 lokal/pomieszczenie   III p.301302303304332333334335336Korytarz    13,30 m212,00 m211,60 m213,70 m210,70 m213,90 m211,50 m212,30 m216,40 m218,58 m2  3 lata  14 dni od wystawienia faktury VAT  Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
Nr 119.2019 z dn.
7 października 2019 r. 
 Pomieszczenie biurowe 

Umowy najmu na powyższe lokale zostaną zawarte z najemcą na okres do 3 lat.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 24.06.2022 na okres 21 dni.

Zielona Góra, dnia 24.06.2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych