Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Zarządzenie Nr 111 /2022

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 111 /2022

Zarządzenie Nr 111 /2022

Burmistrza Morynia

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899) ustalam:

§ 1. 1. Cenę nieruchomości nr 475 o pow. 1159 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń – 118.000,00 zł. ( słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych),

2. Wysokość wadium – 5.900,00 zł. (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych);

3. Wysokość minimalnego postąpienia – 1.180,00zł. (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych).

4. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ) powierzam powołanej komisji przetargowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z