Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Zarządzenie Nr 113 /2022

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 113 /2022

Zarządzenie Nr 113 /2022
Burmistrza Morynia

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 599 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ustalam:

§ 1. 1. Cenę nieruchomości nr 478 o pow. 1168 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń – 125.000,00 zł. ( słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych ),

2. Wysokość wadium – 6.250,00 zł. ( słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych );

3. Wysokość minimalnego postąpienia – 1.250,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych ).

4. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) powierzam powołanej komisji przetargowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych