Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Zarządzenie Nr 117 /2022

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 117 /2022

Zarządzenie Nr 117 /2022

Burmistrza Morynia

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ustalam:

§ 1. 1. Cenę nieruchomości nr 480 o pow. 1050 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń – 112.000,00 zł.

( słownie: sto dwanaście tysięcy złotych).

2. Wysokość wadium – 5.600,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy sześćset złotych );

3. Wysokość minimalnego postąpienia – 1.120,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych ).

4. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) powierzam powołanej komisji przetargowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony