Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza   Miasta  Pasym  z  dnia  20.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza   Miasta  Pasym  z  dnia  20.03.2023 r.

Zarządzenie nr 22/2023

Burmistrza   Miasta  Pasym  z  dnia  20.03.2023 r.

w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Pasym   z dnia 25.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży                      

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40) i art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz w wykonaniu uchwały Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami ze zmianami, Burmistrz Miasta Pasym zarządza co następuje:

§ 1

Prostuję błąd pisarski występujący w numerze zarządzenia w ten sposób, że zapis: „Zarządzenie  Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 25.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży” zastąpić zapisem: „Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 25.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży”.

§ 2

Prostuję błąd pisarski występujący w nazwie załącznika Nr 1 do zarządzenia w ten sposób, że zapis:

„Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Pasym Nr 5/2023 z dnia 08.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży”  zastąpić zapisem: „Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Pasym Nr 5/2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Burmistrz Miasta Pasym

                                                                                                              /-/ Cezary Łachmański

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego