Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Zarządzenie Nr 74/2023/GN

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 74/2023/GN

Zarządzenie Nr 74/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/87/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia, wynajmowania i użyczania.

zarządzam:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Załączniki Nr 1  stanowi jednocześnie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik do zarządzenia Nr 74/2023/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 5 września 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Obręb Krzeszyce nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 1070/3 o pow. 1129m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00030049/1. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony UCHWAŁĄ NR XXXIV/192/2022 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczona na rysunku planu symbolem MN4.
Działka 1070/3 posiada dostęp do lokalnej drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL oraz do projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD2. Działka o kształcie regularnym i płaskim, porośnięta trawą.

 Łączna cena nieruchomości 68 600,00zł +23%VAT.

2. Obręb Krzeszyce nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 1070/4 o pow. 1189m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00030049/1. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony UCHWAŁĄ NR XXXIV/192/2022 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczona na rysunku planu symbolem MN4.
Działka 1070/4 posiada dostęp do projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD2. Działka o kształcie regularnym i płaskim, porośnięta trawą.

 Łączna cena nieruchomości 68 100,00zł +23%VAT.

3. Obręb Krzeszyce nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 1070/5 o pow. 1118m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00030049/1. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony UCHWAŁĄ NR XXXIV/192/2022 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczona na rysunku planu symbolem MN4.
Działka 1070/5 posiada dostęp do projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD2. Działka o kształcie regularnym i płaskim, porośnięta trawą.

 Łączna cena nieruchomości 68 100,00zł +23%VAT.

4. Obręb Krzeszyce nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 1070/6 o pow. 1118m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00030049/1. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony UCHWAŁĄ NR XXXIV/192/2022 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczona na rysunku planu symbolem MN4.
Działka 1070/6 posiada dostęp do projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD2. Działka o kształcie regularnym i płaskim, porośnięta trawą.

 Łączna cena nieruchomości 68 100,00zł +23%VAT.

5.  Obręb Krzeszyce nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 1070/7 o pow. 1118m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00030049/1. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony UCHWAŁĄ NR XXXIV/192/2022 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczona na rysunku planu symbolem MN4.
Działka 1070/7 posiada dostęp do projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD2. Działka o kształcie regularnym i płaskim, porośnięta trawą.

 Łączna cena nieruchomości 68 100,00zł +23%VAT.

6. Obręb Krzeszyce nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 1070/8 o pow. 1118m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00030049/1. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony UCHWAŁĄ NR XXXIV/192/2022 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczona na rysunku planu symbolem MN4.
Działka 1070/8 posiada dostęp do projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD2. Działka o kształcie regularnym i płaskim, porośnięta trawą.

 Łączna cena nieruchomości 68 100,00zł +23%VAT.

7. Obręb Krzeszyce nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 1070/9 o pow. 1108m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00030049/1. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony UCHWAŁĄ NR XXXIV/192/2022 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczona na rysunku planu symbolem MN4.
Działka 1070/9 posiada dostęp do projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD2. Działka o kształcie regularnym i płaskim, porośnięta trawą.

 Łączna cena nieruchomości 67 700,00zł +23%VAT.

8. Obręb Krzeszyce nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 1070/11 o pow. 1114m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00030049/1. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony UCHWAŁĄ NR XXXIV/192/2022 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczona na rysunku planu symbolem MN4.
Działka 1070/11 posiada dostęp do lokalnej drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL oraz do projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD2. Działka, o kształcie regularnym i płaskim, porośnięta trawą.

 Łączna cena nieruchomości 68 000,00zł +23%VAT.

9. Obręb Krzeszyce nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 1070/12 o pow. 1085m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00030049/1. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony UCHWAŁĄ NR XXXIV/192/2022 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczona na rysunku planu symbolem MN4.
Działka 1070/12 posiada dostęp do projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD2. Działka o kształcie regularnym i płaskim, porośnięta trawą.

 Łączna cena nieruchomości 66 700,00zł +23%VAT.

10. Obręb Krzeszyce nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 1070/13 o pow. 1085m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00030049/1. Działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony UCHWAŁĄ NR XXXIV/192/2022 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Krzeszyce, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczona na rysunku planu symbolem MN4.
Działka 1070/13 posiada dostęp do projektowanej publicznej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD2. Działka o kształcie regularnym i płaskim, porośnięta trawą.

 Łączna cena nieruchomości 66 700,00zł +23%VAT.

Niniejszy załącznik , stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 18.10.2023r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 wew. 29

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.