Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Zarządzenie Nr 78 /2022

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 78 /2022

Zarządzenie Nr 78 /2022
Burmistrza Morynia

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899) ustalam, co następuje:

§ 1. 1. Cenę wywoławczą do I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości nr 491 o pow. 1132 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń: 121.000,00 zł. ( słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy),

2. Wysokość wadium: 6.050,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych);

3. Wysokość minimalnego postąpienia: 1.120,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych).

4. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) powierzam powołanej komisji przetargowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA