Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Zarządzenie Nr 93 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 93 /2022 Burmistrza Morynia w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

Zarządzenie Nr 93 /2022
Burmistrza Morynia

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ustalam, co następuje:

§ 1. 1. Cenę wywoławczą do I ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości nr 495 o pow. 1520 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń –  149.000,00 zł. ( słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);

2. Wysokość wadium – 7.450,00 zł. (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych);

3. Wysokość minimalnego postąpienia – 1.490,00 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt  złotych);   

4Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat;                                  

5. Przeprowadzenie przetargu powierzam powołanej komisji przetargowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA