Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 20.01.2023 r. do dnia 10.02.2023 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 20.01.2023 r. do dnia 10.02.2023 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ NR 13/2023

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 20.01.2023 r. do dnia 10.02.2023 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.

  1.  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. Bolesława Prusa
    2.  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                    :  Szczawno-Zdrój 2 Numer działki       :  591/1 Powierzchnia        :  170 m2 Księga Wieczysta:   71004/5 Kataster nieruchomości: Bi – Inne tereny zabudowane, Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
   3.  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa zabudowana
  4.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Tereny cmentarza
  5.  Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania
  6.  Cena nieruchomości:                                                                             —————————————————————  
  7.  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  —————————————————————
  8.  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  170 m2 x 12,00 zł / m2 = 2.040,00 zł + podatek VAT 23% tj. 2.509,20 zł miesięcznie / działalność gospodarcza
  9.    Termin wnoszenia opłat  Do 15 dnia każdego miesiąca / opłata miesięczna
  10.    Zasady aktualizacji opłatCzynsz dzierżawny może ulec zwiększeniu, nie więcej jednak niż ogłaszany co roku przez Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
  11.  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Dzierżawa na okres do lat trzech

 

 

Szczawno-Zdrój, 18.01.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.